Silsilah PALEMBANG DARUSSALAM

21 03 2011

 

 

ZURIAT (PUTERA/PUTERI) SULTAN PALEMBANG DARUSSALAM
adalah sebagai berikut :
SRI PADUKA SUSUHUNAN ABDURRAHMAN KHALIFATUL MUKMININ SAYIDUL IMAM

(KI EMAS ENDI) BIN PANGERAN RATU MANGKURAT SIDING PESARIAN
Mempunyai putera dan puteri :

 

 1. PANGERAN ADI PATI
 2. SULTAN MUHAMMAD MANSYUR JAYO ING LAGO
 3. RADEN NAYU DIPO KESUMO
 4. PANGERAN TEMENGGUNG
 5. RADEN NAYU ADIA NINGRAT
 6. RADEN NAYU DITA KESUMO
 7. RADEN KESUMO BERATA
 8. RADEN KOMARUDDIN bergelar SULTAN AGUNG KOMARUDDIN SRI TERUNO
 9. RADEN SURYA DILAGO bergelar PENEMBAHAN
 10. RADEN SUBAKTI bergelar PANGERAN SURYA WIKRAMA
 11. RADEN NUSANTARA bergelar PANGERAN CAKRA KESUMO
 12. RADEN WIRANTARA
 13. RADEN SUWILA
 14. RADEN SUKARTA
 15. RADEN GANTIAN
 16. RADEN KURIPAN
 17. MAS AYU ASTERA WIJAYA
 18. MAS AYU SURA WIJAYA
 19. MAS AYU SUTA KESUMO
 20. MAS AYU WAYATI
 21. MAS AYU UBAT
 22. MAS AYU IROWATI
 23. MAS AYU JANAKI

 

 

ZURIAT ( PUTERA PUTERI ) SULTAN PALEMBANG DARUSSALAM
adalah sebagai berikut :
SRI PADUKA SULTAN MUHAMMAD MANSYUR JAYO ING LAGO

BIN SUSUHUNAN ABDURRAHMAN
Mempunyai putera puteri:

 

 1. SULTAN ANOM ALI MUDDIN
 2. RADEN NAYU GARIAN
 3. SULTAN MAHMUD BADARUDDIN JAYO WIKRAMO
 4. RADEN BUNCIT bergelar PANGERAN DIPO KESUMO
 5. PANGERAN PURBAYA
 6. RADEN NAYU PENEGAK
 7. MASAYU GADAH
 8. MASAYU TIBA
 9. PANGERAN ADIA MENGGALA
 10. RATU MAS GELAMAK
 11. RADEN NAYU SAMADI
 12. RADEN SULUB
 13. RADEN NAYU MANDARAGA
 14. RADEN BADUT bergelar PANGERAN ADI PATI
 15. RADEN NAYU PATIH bergelar RADEN NAYU PENGHULU
 16. RADEN BALAI GEDIH bergelar PANGERAN ADIPATI
 17. RADEN BALAI KECIK bergelar PANGERAN JAYA WIKRAMA
 18. RADEN NAYU GEDIH
 19. RADEN NAYU KECIK
 20. RADEN NAYU PENENGAH

 

 

ZURIAT ( PUTERA PUTERI ) SULTAN-SULTAN PALEMBANG DARUSSALAM
adalah sebagai berikut :

SRI PADUKA SULTAN ANOM ALIMUDDIN bin SULTAN MUHAMMAD MANSYUR JAYO ING LAGO ( hannya namanya saja Sultan tapi tidak memerintah, Pemerintahan Kesultanan Palembang Darussalam dilanjutkan oleh :

SRI PADUKA SULTAN AGUNG KOMARUDDIN bin SUSUHUNAN ABDURRAHMAN
( memerintah tahun 1126-1136 H atau 1714-1724 MSebagai Sultan Palembang Darussalam sementara)
dan dilanjutkan oleh :

 
ZURIAT ( PUTERA PUTERI ) SULTAN-SULTAN PALEMBANG DARUSSALAM adalah sebagai berikut :
SRI PADUKA SULTAN MAHMUD BADARUDDIN JAYO WIKRAMO (SMB I ) BIN SULTAN MUHAMMAD MANSYUR JAYO ING LAGO, Mempunyai putera puteri:

 1. RADEN GEMUK BELATI bergelar PANGERAN RATU
 2. SUSUHUNAN AHMAD NAJAMUDDIN ADI KESUMO
 3. RADEN MUH. ZAINUDDIN bergelarPANGERAN PENEMBAHAN DARAH PUTIH
 4. RADEN NAYU JENDUL
 5. RADEN RUSTAM bergelar ARYA KESUMA
 6. RADEN PILIT bergelar PANGERAN ADI PATI BINJAR KUTAMA
 7. RADEN NAYU FATIMAH
 8. RADEN NAYU AISYAH
 9. RADEN SURYO DILAGO bergelar RADEN TEMENGGUNG
 10. RADEN BALI bergelar PANGERAN NATA KESUMA
 11. RADEN NAYU BUGIS
 12. RADEN CUPIT bergelar PANGERAN KESUMA DILAGO
 13. RADEN NAYU MARIAM
 14. RADEN NAYU MARIAH
 15. PANGERAN SULAIMAN
 16. RADEN NAYU KARIMAH
 17. RADEN NAYU AMINAH
 18. RADEN NAYU SUMBEL
 19. PANGERAN MUHAMMAD YUSUF
 20. PANGERAN CIK
 21. RADEN NAYU JAMILAH
 22. RADEN NAYU JAMILAN
 23. RADEN NAYU ROPIAH
 24. RADEN USMAN bergelar PANGERAN NATA KESUMA
 25. RADEN NAYU SALIMAH
 26. RADEN KOMERING
 27. RADEN BELITI
 28. RADEN MUHAMMAD HUSEIN
 29. RADEN IBRAHIM
 30. RADEN NAYU KHOTIJAH
 31. RADEN NAYU SOPIAH
 32. RADEN NAYU DARIAH
 33. RADEN NAYU KATIAH

 

 

ZURIAT ( PUTERA PUTERI ) SULTAN-SULTAN PALEMBANG DARUSSALAM
adalah sebagai berikut :
SRI PADUKA SUSUHUNAN AHMAD NAJAMUDDIN ADI KESUMO

bin SULTAN MAHMUD BADARUDDIN JAYO WIKRA0MO
Mempunyai putera puteri :

 

 1. SULTAN MUHAMMAD BAHAUDDIN
 2. PANGERAN DIPO KESUMO BALKIAH
 3. PANGERAN PURBAYA ABDULLAH
 4. RADEN NAYU JAYA KESUMA
 5. RADEN NAYU ADI WIJAYA
 6. RADEN NAYU NATA WIKRAMA
 7. RADEN SAWAL
 8. PANGERAN SURA WIJAYA SYAMSUDDIN
 9. PANGERAN SUTA WIJAYA SAHABUDDIN
 10. RADEN NAYU HABIBAH
 11. RADEN NAYU MARIAH
 12. RADEN NAYU LATIAH
 13. RADEN ALI
 14. PANGERAN KESUMA WIJAYA
 15. PANGERAN SUTA DINATA
 16. PANGERAN SUTA WIKRAMA
 17. RADEN NAYU HASANAH
 18. RADEN NAYU JAMALIA
 19. RADEN NAYU CEK BURI

dan dilanjutkan oleh :

 

 

 

ZURIAT ( PUTERA PUTERI ) SULTAN-SULTAN PALEMBANG DARUSSALAM
adalah sebagai berikut :
SRI PADUKA SULTAN MUHAMMAD BAHAUDDIN
bin SUSUHUNAN AHMAD NAJAMUDDIN ADI KESUMO
Mempunyai putera puteri sebagai berikut


Dari RATU AGUNG

 1. SUSUHUNAN RATU MAHMUD BADARUDDIN /SMB II (REDEN MUHAMMAD HASAN-PANGERAN RATU)
 2. SUSUHUNAN HUSIN DIAUDIN. (RADEN HUSIN -PANGERAN ADI MENGGALO atau SULTAN MUDO),semasa Inggeris bergelar SULTAN AHMAD NAJAMUDDIN.
 3. RADEN NAYU PURBO NEGARO BALKIAH
 4. RADEN NAYU HAMIDAH MANGKU NEGARO
 5. RADEN NATO HASYIAH KERAMO
 6. ADEN NAYU BARIAH WIKRAMO
 7. RADEN MUHAMMAD HANAPIAH
 8. PANGERAN BUPATI PENEMBAHAN HAMIM
 9. PANGERAN ADIPATI ABDUR RAHMAN

Bukan dari RATU AGUNG :

 1. PANGERAN JAYA WIKRAMA MAHJUB
 2. RADEN NAYU DITA KESUMA
 3. RADEN NAYU NATA KESUMA
 4. RADEN NAYU CITERA
 5. PANGERAN NATA KERAMA MAHJUB
 6. PANGERAN NATA WIKRAMA LAMUDIN
 7. PANGERAN NATA DINITA ZAQOYUDIN
 8. PANGERAN PENGHULU NATO KESUMO FAHARUDDIN
 9. RADEN NAYU ZARIMA
 10. PANGERAN NATA WIJANA
 11. PANGERAN NATA WIJAYA
 12. RADEN NAYU HALIA
 13. PANGERAN NATA WIGUNA
 14. RADEN IBRAHIM

 

 

SRI PADUKA SULTAN RATU MAHMUD BADARUDDIN ( SMB II ) RADEN HASAN BIN SULTAN MUHAMMAD BAHAUDDIN
Mempunyai putera puteri sebanyak 62 orang dan yang mempunyai zuriat 25 0rang ,
Adapun isteri SRI PADUKA SUSUHUNSN RATU MAHMUD BADARUDDIN RADEN HASAN PANGERAN RATU
MEMPUNYAI / MENIKAHI 9 ( SEMBILAN ) ORANG ISTERI DAN 5 ( LIMA ORANG BERGELAR RATU / PERMAISURI )YAITU

RATU SEPUH ASMA :

 1. SULTAN AHMAD NAJAMUDDIN PANGERAN RATU
 2. PANGERAN BUPATI HAMZAH
 3. PANGERAN PRABU KESUMO ABDUL HAMID
 4. RADEN NAYU FATIMAH PURBAYO ABDULROHIM

RATU ULU NYIMAS ZUBAIDAH BINTI KEMAS HAJI MUHAMMAD ALIM :

 1. RADEN NAYU AZIMAH SAYID UMAR ASEGAF
 2. PANGERAN PRABU DIRATDJAH HAJI ABDULLAH
 3. PANGERAN PRABU WIKRAMO ABDUR RAHMAN

RATU ILIR YANG MAS IRAH :

 1. PANGERAN PRABU MENGGALO UMAR
 2. PANGERAN PRABU DIWONGSO MUHAMMAD ZEN
 3. PANGERAN NATO MENGGALO ALWI


RATU ANOM QOYIMAH :

 1. PANGERAN PRABU NANDITO MUHAMMAD
 2. RADEN NAYU HALIMAH KRAMA NATO
 3. PANGERAN PRABU DILAGA MUHSIN
 4. PANGERAN SURYO DILAGO TOHA

RATU ALIT BINTI PANGERAN SUTA DIKARA :

 1. PANGERAN PRABU DIKARA MUHAMMAD YASIN
 2. PANNGERAN KESUMO MUHAMMAD SYEH
 3. PANGERAN KESUMO MENGGALO MAHDOR
 4. PANGERAN KESUMO DIRATDJAH MUHAMMAD SAPIN
 5. PANGERAN KESUMO DIMKIAH MUHAMMAD HANAN

NYIMAS JAIROH :

 1. PANGERAN SUTO DIRATDJAH ABU BAKAR
 2. RADEN NAYU SALIMAH KRAMA DERATDJAH

NYAYU SOLEHA :

 1. PANGERAN SUTO WIJAYA USMAN
 2. PANGERAN SUTO WIJAYA AKIL

NYAYU ROBI’AH :

 1. PANGERAN PUTRO DINATO ALI

EMBUK PATI RASMI :

 1. RADEN NAYU KHOTIMAH KERAMA JAYA

SRI PADUKA SUSUHUNAN RATU MAHMUD BADARUDDIN BERISTERI 4 ( EMPAT ) BERDASARKAN AJARAN AGAMA ISLAM DAN KALAU PERMAISURI / ISTERINYA ADA YANG MENINGGAL ATAU BERCERAI MAKA SRI PADUKA SMB II MENIKAH LAGI DAN MENGANGKAT PERMAISURI BARU MENGGANTI PERMAISURI YANG MENINGGAL / CERAI DAN SEMUA ISTERI SRI PADUKA SMB II BERJUMLAH 9 ( SEMBILAN ) ORANG, DAN 5 ( LIMA ) ORANG BERGELAR RATU / PERMAISURI DAN 4 ( EMPAT ) TIDAK BERGELAR RATU

 

 

 

KESULTANAN PALEMBANG DARUSSALAM MENURUT ADAT ISTIADAT TIDAK MENGENAL ISTILAH SELIR SEPERTI DIKESULTANAN / KERAJAAN LAIN ( ANTARA LAIN DI JAWA ) DANPERMAISURI SULTAN PALEMBANG DARUSSALAM ADALAH ISTERI YANG BERGELAR RATU,
DARI SALAH SEORANG PERMAISURI SUSUHUNAN RATU MAHMUD BADARUDDIN / SMB II YAITU PERMAISURI RATU ULU NYIMAS ZUBAIDAH ( WAFAT DITERNATE ) BINTI KEMAS HAJI MUHAMMAD ALIM MEMPUNYAI BEBERAPA PUTERA PUTERI DAN SALAH SEORANG PUTERANYA ADALAH :

SRI PADUKA PANGERAN PRABU DIRADTJAH HAJI ABDULLAH BIN SUSUHUNAN RATU MAHMUD BADARUDDIN, mempunyai putera puteri :

 1. RADEN AHMAD
 2. RADEN MUHAMMAD MAHIN
 3. RADEN NAYU CIK
 4. RADEN NAYU AMINAH
 5. RADEN MUHAMMAD SAID
 6. RADEN MUHAMMAD AMINULLAH
 7. RADEN ABDUL SOMAD
 8. RADEN HAJI ABDUL HABIB PRABU DIRATDJAH
 9. RADEN ABDUL MUJIB
 10. RADEN HASAN
 11. RADEN NAYU ZUBAIDAH
 12. RADEN NAYU AISYAH
 13. RADEN NAYU NUR
 14. RADEN NAYU KALSUM
 15. RADEN NAYU ZAINAB

RADEN HAJI ABDUL HABIB PRABU DIRATDJAH II BIN PANGERAN PRABU DIRATDJAH HAJI ABDULLAH, mempunyai anak :

 1. RADEN HAJI ABDURRAHMAN
 2. RADEN HAJI UMAR
 3. RADEN HAJI USMAN
 4. RADEN HAJI MUHAMMAD
 5. RADEN AHMAD
 6. RADEN HAJI SJARIF PRABU DIRATDJAH III

RADEN HAJI SJARIF PRABU DIRATDJAH IIIBIN RADEN HAJI ABDUL HABIB PRABU DIRTDJAH II, mempunyai anak :

 1. RADEN MUHAMMAD ALI
 2. RADEN AYU MAIMUNAH
 3. RADEN HAJI ABDUL HAMID PRABU DIRATDJAH IV
 4. RADEN HAJI MUHAMMAD HADI / NUR
 5. RADEN HAJAH AYU SYARIFAH
 6. RADEN MUHAMMAD BAHAUDDIN
 7. RADEN HAJAH AYU FATIMAH

RADEN HAJI ABDUL HAMID PRABU DIRATDJAH IV BIN RADEN HAJI SJARIF PRABU DIRATDJAH III. BERISTERIKAN RADEN AYU HAJAH AMINAH MEMPUNYAI ANAK :

 1. SULTAN MAHMUD BADARUDDIN PRABU DIRADJA KOMBESPOL DRS. RADEN HAJI MUHAMMAD SJAFEI DIRADJA, SH.
 2. RADEN AYU MARIAM ASDA
 3. RADEN AYU NURHASANAH
 4. RADEN ABDURRAHMAN
 5. RADEN AYU FAUZAH SYAFRITA / TUTY

 

 
SRI PADUKA SULTAN MAHMUD BADARUDDIN III PRABU DIRADJA BIN RADEN HAJI ABDUL HAMID PRABU DIRATDJAH IV.
BERISTERI RADEN HAJAH DEWI MUSLIHAT MEMPUNYAI ANAK :

 1. RADEN AYU ULYA DIRADJA ( WAFAT DIBANDUNG, MAKAM DISUMEDANG )
 2. RADEN AYU RATIH RANIA KERAMA DIRADJA
 3. RADEN AYU RATNA MUTIA KERAMA DERADJA
 4. RADEN MUHAMMAD FAUWAZ DIRADJA bergelar PANGERAN RATU JAYA WIKRAMA

 

 

 

ISTRI SERTA PUTRA/PUTRI DARI PADUKA SUSUHUNAN RATU MAHMUD BADARUDDIN II
YANG ZURIATNYA TERSEBAR DI NUSANTARA

ISTERI :

 1. RATU SEPUH ASMA
 2. RATU ULU ( NYIMAS ZUBAIDAH binti KEMAS H. MUHAMMAD ALIM )
 3. RATU ANOM QOIYIMAH

ANAK (PUTRA/PUTRI) :

 1. PANGERAN RATU : SULTAN AHMAD NAJAMUDDIN PANGERAN RATU ( Lahir Palembang, Wafat di Ternate )
 2. PANGERAN BUPATI : PANGERAN BUPATI HAMZAH ( Lahir Palembang , Wafat di Ternate )
 3. PANGERAN PRABU :
  PANGERAN PRABU DIRATDJAH HAJI ABDULLAH ( Lahir Palembang, Wafat di Palembang pulang dari Ternate )
  PANGERAN PRABU WIKRAMA ABDURRAHMAN ( Lahir Palembang, Wafat di Palembang pulang dari Ternate
  PANGERAN PRABU KESUMO ABDUL HAMID ( Lahir Palembang, Wafat di Ternate )
  PANGERAN PRABU NANDITO MUHAMMAD ( Lahir Palembang, Wafat di Ternate )
  PANGERAN PRABU DILAGA MUCHSIN ( Lahir Palembang, Wafat di Ternate )
  PANGERAN PRABU MENGGALO UMAR ( Lahir Palembang, Wafat di Timor Kupang )
  PANGERAN PRABU DIWONGSO MUHAMMAD ZEN ( Lahir Palembang, Wafat di Ternate )
  PANGERAN PRABU DIKARA MUHAMMAD YASIN ( Lahir Palembang,Wafat di Manado )
 4. PANGERAN SURYO : PANGERAN SURYO DILAGA THOH ( Lahir Palembang, Wafat di Ternate )
 5. PANGERAN SUTO :
  PANGERAN SUTO WIJAYA USMAN ( Lahir Palembang , Wafat di Palembang )
  PANGERAN SUTO WIJAYA AKIL ( Lahir Palembang , Wafat di Palembang )
  PANGERAN SUTO DIRATDJAH ABUBAKAR ( Lahir Palembang , Wafat di Palembang )
 6. PANGERAN KESUMO :
  PANGERAN KESUMO MUHAMMAD SYEH ( Lahir Ternate , Wafat di Palembang )
  PANGERAN KESUMO MENGGALO MAHDOR ( Lahir Ternate Wafat di Palembang )
  PANGERAN KESUMO DIRATDJAH MUHAMMAD SAFIN (Lahir Ternate, Wafat di Banyuwangi)
  PANGERAN KESUMO DIMKIAH MUHAMMAD HANAN ( Lahir Ternate, Wafat di Palembang )
 7. PANGERAN PUTRO : PANGERAN PUTRO DINATO ALI ( Lahir Palembang ,Wafat di Palembang )
 8. PANGERAN NATO : PANGERAN NATO MENGGALO ALWI ( Lahir Ternate, Wafat di Mentok )
 9. RADEN NAYU :
  RADEN NAYU FATIMAH (Lahir dan Wafat di Palembang) bersuami PANGERAN PURBAYO ABDULROHIM
  RADEN NAYU HALIMAH ( Lahir Palembang, Wafat di Ternate ) bersuami PANGERAN KRAMA NATO
  RADEN NAYU KHOTIMAH ( Lahir dan Wafat di Palembang ) bersuami PANGERAN KRAMA JAYA
  RADEN NAYU SALIMAH ( Lahir dan Wafat di Palembang ) bersuami PANGERAN KRAMA DERATDJAH
  RADEN NAYU AZIMAH ( Lahir Palembang, Wafat di Ternate ) bersuami SAYID ASEGAF

 

 

ISTERI , PUTRA / PUTRI DARI PADUKA SUSUHUNAN RATU MAHMUD BADARUDDIN
YANG WAFAT & DIMAKAMKAN DI TERNATE ( MALUKU UTARA )

ISTERI :

 1. RATU SEPUH ASMA
 2. RATU ULU ( NYIMAS ZUBAIDAH binti KEMAS HAJI MUHAMMAD ALIM )
 3. RATU ANOM QOIYIMAH

ANAK (PUTRA/PUTRI) :

 1. PANGERAN RATU : SULTAN AHMAD NAJAMUDDIN PANGERAN RATU ( Lahir Palembang, Wafat di Ternate )
 2. PANGERAN BUPATI : PANGERAN BUPATI HAMZAH ( Lahir Palembang , Wafat di Ternate )
 3. PANGERAN PRABU :
  PANGERAN PRABU KESUMO ABDUL HAMID ( Lahir Palembang, Wafat di Ternate )
  PANGERAN PRABU NANDITO MUHAMMAD ( Lahir Palembang, Wafat di Ternate )
  PANGERAN PRABU DILAGA MUCHSIN ( Lahir Palembang, Wafat di Ternate )
  PANGERAN PRABU WIROMA THOHIR ( Lahir Palembang, Wafat di Ternate )
  PANGERAN PRABU DIWONGSO MUHAMMAD ZEN ( Lahir Palembang, Wafat di Ternate )
 4. PANGERAN SURYO : PANGERAN SURYO DILAGA THOH ( Lahir Palembang, Wafat di Ternate )
 5. PANGERAN :
  PANGERAN DIEN ( Lahir , Wafat di Ternate )
  PANGERAN IDRUS ( Lahir Ternate, Wafat di Ternate )
 6. RADEN :
  RADEN MASHUR ( Lahir, Wafat di Ternate )
 7. RADEN NAYU :
  RADEN NAYU HALIMAH WONGSO WIJAYA ( Lahir Palembang dan Wafat di Ternate )
  RADEN NAYU HALIMAH ( Lahir Palembang, Wafat di Ternate ) bersuami PANGERAN KRAMA NATO
  RADEN NAYU QOIYIMAH CEK CIK ( Lahir Palembang dan Wafat di Ternate )
  RADEN NAYU SALMAH ( Lahir Palembang dan Wafat di Ternate )
  RADEN NAYU SHIHA ( Lahir Wafat di Ternate )
  RADEN NAYU NUR ( Lahir di Ternate )
  RADEN NAYU HAJIMAH ( ( Lahir di Palembang, Wafat di Ternate )
  RADEN NAYU AZIMAH ( Lahir Palembang, Wafat di Ternate )
  RADEN NAYU NAZIMAH ( Lahir Palembang, Wafat di Ternate )
  RADEN NAYU AMINAH ( Lahir Wafat di Ternate )
  RADEN NAYU CIK ( Lahir Wafat di Ternate )
  RADEN NAYU ALWIYAH ( Lahir Wafat di Ternate )
  RADEN NAYU NUR ( Lahir Wafat di Ternate )
  RADEN NAYU AYU ( Lahir Wafat di Ternate )
  RADEN NAYU ZAHRA ( Lahir Wafat di Ternate )
  RADEN NAYU HABIBAH ( ( Lahir Wafat di Ternate )
  RADEN NAYU LATIFAH ( Lahir Wafat di Ternate )

 

Advertisements

Actions

Information

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s
%d bloggers like this: